2 3 4 5 6 7 8 8 8 8
Web Slider by WOWSlider.com v4.2
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ   ՏԵՍԱԿԱՆԻ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԾՐԱԳՐԵՐ   ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ   ԿԱՊ
  engl

«Ուրարտու Ագրոհոլդինգ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունն իր հաճախորդ անհատ ֆերմերներին, գյուղացիական տնտեսություններին և սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրում է համալիր ծառայություններ.

 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺ

Առաջատար տեխնոլոգիաներով ջերմատների նախագծում և կառուցում
Ջերմատան կոնստրուկցիայի, սարքավորումների և համակարգերի մատակարարում
Գործող ջերմատների արդիականացում
Կաթիլային ոռոգման համակարգերի նախագծում և տեղադրում /բաց և փակ գրունտներում/
Հակակարկտային ցանցերի տեղադրում և շահագործում
Էներգիայի խնայողության, հովացման և խոնավացման ապահովման նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում
Ֆոգերների և վարագույրների տեղադրում

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ/ԱՐՈՏՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Կոոպերատիվի ստեղծման և շարունակական հաջողության համար անհրաժեշտ հիմնական սկզբունքներն և պայմանները
Ընդհանուր ժողովի իրավասությունները, որոշումների ընդունման կարգը
Կոոպերատիվի անդամների, վարչության և նախագահի իրավունքներն ու պարտականությունները:

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Կոոպերատիվների կազմակերպման օրենսդրություն
Կոոպերատիվների հարկային արտոնություններ
Կոոպերատիվների գործունեության համար օրենքների և նախագծերի կազմում
Կոոպերատիվների աշխատանքային պլանի և բյուջեի կազմում
Ֆինանսական հոսքերի կառավարում
Հաշվապահական հաշվառում

ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Արոտավայրերի արդյունավետ և կայուն կառավարում
Արոտավայրերի պահպանությունը՝ բնապահպանական խնդիրների համատեքստում
Արոտավայրերի վերականգնումն ու բարելավումը որպես բնապահպանական խնդիրների լուծման եղանակ
Արոտավայրերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման բնապահպանա-իրավական կարգավորումը
Արոտների կառավարման իրավական դաշտ
Արոտների օգտագործման արդյունքում բնապահպանական վնաս պատճառելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվությունը
Արոտօգտագործման վերաբերյալ ծագած վեճերի լուծման կարգ


© Urartu Agroholding CJSC. 2015. All Rights Reserved
Developed by BSC Buisness Support Center