2 3 4 5 6 7 8 8 8 8
Web Slider by WOWSlider.com v4.2
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ   ՏԵՍԱԿԱՆԻ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԾՐԱԳՐԵՐ   ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ   ԿԱՊ
  engl

«Ուրարտու Ագրոհոլդինգ» ՓԲԸ

 


Հասցե.
Հեռախոս.
էլ. փոստ


ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Վանտյան փող. 61ա, 6-րդ հարկ
(010) 77 88 07, (010) 77 88 70
info@urartuagro.am

 
   
 
 

© Urartu Agroholding CJSC. 2015. All Rights Reserved
Developed by BSC Buisness Support Center